Οι Ασθένειες της Δημοκρατίας και η Πολιτικη Μεταρρυθμισις                              

             ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  


 

Συγγραφευς των βιβλιων ειναι ο :

N. A. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζι του στο :

email : nicolas.kaloy@sunrise.ch

[]

Comments(24) 23.12.Συγγραφευς ειναι ο :  N. A.  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναλογία Ιστορικών Συνθηκών Βίοι παράλληλοι Οι τρόποι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 Η Γένεσις Η άμεση δημοκρατία Η "πολιτική αρετή" Ο πολιτικός πετροπόλεμος Οι δυνατές λύσεις Τα πολιτικά απολιθώματα Η δυνατή "συναίνεσις"

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Το Κόμμα Ατέλειες του Κοινοβουλευτισμού Το"κόμμα" Οι ατέλειες του "κοινοβουλευτισμού" Η θέσις του πολιτικού προβλήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4 Οι αντιπρόσωποι Προοίμιο Η πρώτη ασθένεια: η εκλογική τετραετία Η δεύτερη ασθένεια: οι "Αντιπρόσωποι" και η "Βουλή" Η τρίτη ασθένεια: οι "μη επισταμένοι" και οι "δημαγωγοί"

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Η Ηγεσία Η τέταρτη ασθένεια: ο δεσποτισμός της πλειοψηφίας Η πέμπτη ασθένεια: το πρόσχημα της νομιμότητας Η έκτη ασθένεια: το είδος της Ηγεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6 Βουλήσεις και Εξουσίες Η έβδομη ασθένεια: η έννοια της Γενικής Βουλήσεως Η όγοοη ασθένεια: ο χωρισμός των εξουσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7 Ομοψυχία και Ελευθερία Η ένατη ασθένεια: Κομματισμός και Πολιτικό Κόστος Η δέκατη ασθένεια: Πολιτική Ελευθερία, Λογοκρισία, Προπαγάνδα ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ

ΚEΦΑΛΑΙΟΝ 8
Η αναθεώρησις των θεσμών Τα μειονεκτήματα Η αναθεώρηση των θεσμών Η σωφροσύνη της Σπάρτης Η Ελβετική Πολιτεία Το πνεύμα συμβιβασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Γενικές Αρχές Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Oι θεσμοί της Μικτής Δημοκρατίας Οι κύριες αρχές Η λειτουργία της Εθνοσυνελεύσεως Το εκλογικό σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11 Το κυβερνητικό σχήμα Η Διπλή Βουλή Το Κυβερνητικό Σχήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12 Ειδικές παρατηρήσεις Παράλληλες προϋποθέσεις. Ο Ανώτατος Άρχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13 Η Κριτική θεώρησις Το δημοψήφισμα ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14 Οι ειδικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1951-1993

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15 Το πρόβλημα της Φορολογίας Είναι η άμεση φορολογία "ηθική"; Είναι η άμεση φορολογία "οικονομική"; Το αντιστάθμισμα: η έμμεση φορολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16 Οικονομικές εγγυήσεις του Συντάγματος Οι δημαγωγικές δημεύσεις Το καθεστώς μετά το 1981 Δίωξις και φυγή των επενδυτών Αναγκαίες συνταγματικές διατάξεις

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: